Predstavujeme Vám naše služby

Konzultácie a inžiniering

Ponúkame Vám konzultačné služby a inžiniering v oblastiach: 

Elektroprojekcia

Ponúkamé Vám odbornú projekčnú činnosť - viď. časť projektová dokumentácia a realizácia projektov

Dodávka a realizácia

Firma Applipower, s.r.o. zabezpečuje pre Vás dodávku a realizáciu všetkých zariadení uvedených v časti konzultácie a inžiniering.

Doprava 

V rámci komplexnej dodávky zabezpečujeme dopravu a umiestnenie na miesto inštalácie Vami objednaných zariadení.

Inštalácia

Inštaláciu vykonávame štandardne na vopred pripravené rozvody našimi odbornými technikmi. Pri nutnosti vykonať rozsiahlejšiu dodávku zabezpečujeme externých pracovníkov na elektroinštaláciu, vzduchotechniku a spalinovody prostredníctvom subdodávky.
V prípade potreby vertikálneho premiestňovania zariadení zabezpečujeme skupinu špecializovaných pracovníkov tak, aby bolo zariadenie bez poškodenia a načas umiestnené na mieste inštalácie.
Po ukončení inštalácie môžu naši technici vykonať prvú odbornú prehliadku a skúšku dotknutej časti inštalácie.

Servis

Firma Applipower s.r.o. v oblasti záložných zdrojov, záložných napájacích systémov, fotovoltických elektrární, kogeneračných jednotiek a vyššie uvedených zariadení, zabezpečuje okrem dodávky a inštalácie aj následnú záručnú a pozáručnú starostlivosť o Vaše zariadenia:
 • záručný servis
 • pozáručný servis
 • pravidelná údržba
 • profylaktické prehliadky
 • výmeny akumulátorov a ekologická likvidácia vzniknutých odpadov
 • kapacitné skúšky
 • záťažové skúšky
 • funkčný test záložného napájacieho systému
 • vyhodnocovanie porúch záložného napájania
 • pravidelné odborné prehliadky a skúšky - revízie
 • Hot Line telefonická asistencia na pracovisku HelpDesk
 • služba dohľadového centra
 • nastavenie servisného SLA (Service Level Agreement)

Rental Power - prenájom záložnej elektrickej energie

 • návrh záložného zdroja UPS a záložného zdroja MG
 • vypracovanie dokumentácie napojenia na jestvujúcu inštaláciu
 • realizácia dodávky "na kľúč"
 • odborné zaškolenie obsluhy alebo stála obsluha záložného zdroja
 • prvá odborná prehliadka a skúška - revízia
 • pravidelné dopĺňanie PHM