Záložné zdroje DRUPS - Dynamické rotačné UPS

Všeobecný popis

Záložný zdroj - Dynamická rotačná UPS (DRUPS) je spojenie výhod motorgenerátora MG a UPS. Na akumuláciu energie sa však nepoužívajú batérie ako v klasických UPS, ale energia je akumulovaná v rotujúcom zotrvačníku. Pri výpadku sieťového napätia je energia pre generátor dodávaná zo zotrvačníka na čas naštartovania motora. Zotrvačník býva vo všeobecnosti umiestnený medzi motorom a generátorom a pripojený je ku nim cez spojky.

DRUPS a jemu prislúchajúca technológia sa umiestňujú v miestnosti strojovne, alebo vo vonkajšom prostredí v kontajneri.

Kedy používať DRUPS

 • do výkonu 5MW - je nutné spraviť cenové, technické a priestorové porovnanie s klasickou zostavou UPS + MG z pohľadu investičných nákladov spolu s nákladmi na 10rokov prevádzky
 • od výkonu 5MW - je výhodné používať z cenového, technického a priestorového hľadiska DRUPS. Cenové porovnanie je výhodnejšie už pri samotných investičných nákladoch.

 Vlasnosti a výhody DRUPS

 • zaistenie nepretržitého napájania
 • vylepšuje kvalitu elektrickej energie za systémom DRUPS, a nie je potrebná ani nákladná kompenzácia jalového výkonu
 • zvýšenie spoľahlivosti systému z dôvodu menšieho počtu zariadení resp. komponentov
 • dlhá životnosť
 • systém bez batérií (ekologické riešenie)
 • menšie náklady na prevádzku (vysoká účinnosť - nad 97%, nie je potreba meniť batérie)
 • systém nn i vn
 • rôzne stupne a možnosti redundancie
 • jednoduchá architektúra dátoveho centra v štandarde TIER IV, aj pri dátových centrách s výkonom nad 5MW