UPS Powerwat+ je tou najvýhodnejšou voľbou

Dátum: 05.03.2024

Nepretržite tvoríme štandard v koncepcii záložného napájania prostredníctvom modulárnych HOT-SWAP UPS Powerwat+ pre napájanie dátového centra, nemocnice alebo výrobnej linky:

  • Za chodu vymeniteľné moduly umožňujú už pri tvorbe projektu naprojektovať redundantný systém n+1 alebo n+2 do výkonu až 1500 kW
  • Redundantný UPS systém kladie minimálne požiadavky na operatívnu servisnú pohotovosť. Pri jednej poruche systému, systém pracuje ďalej. Modul sa na mieste neopravuje, ale za niekoľko minút vymení za chodu, bez nutnosti vypínať záťaž a tým obmedziť napájané systémy zákazníka
  • Prostredníctvom displeja  na systémovej skrini je možné zistiť všetky parametre vstupného a výstupného napätia, prúdov a výkonov vrátane ich priebehov. Okrem celkových parametrov je možné skontrolovať ktorýkoľvek modul a zobraziť jeho vlastnosti vrátane niekoľkých vnútorných meracích bodov
  • Výkonové moduly pracujú nezávisle na centrálnom displeji pričom každý modul má ešte svoj displej/panel pre jeho prípadnú kontrolu
  • Redundantné systémy Powerwat+ sú overené nielen pri napájaní dátových centier, ale aj pri napájaní veľmi dôležitých obvodov (VDO) v nemocniciach, ako aj motorových pohonov a výrobných liniek v ťažkom priemyselnom prostredí

Všetky tieto vlastnosti UPS Powerwat+ umožňujú neprerušené napájanie technológii zákazníkov a zároveň znižujú náklady na operatívny servis.

 

 

Technické špecifikácie UPS Powerwat+ a niekoľko ukážok z naších dodávok: