Inštalácia fotovoltických systémov

Dátum: 05.03.2024

Ponúkame pre Vás:   

 

https://www.applipower.sk/fotovoltika/
 

- konzultáciu k možnosti inštalácie fotovoltickej elektrárne

- návrh fotovoltickej elektrárne

- projekt fotovoltickej elektrárne pre potreby ohlášky resp. stavebného konania

- dodávku materiálu na výstavbu fotovoltickej elektrárne (konštrukcie, panely, meniče, akumulátory energie, kabeláž)

- montáž systému vrátane oživenia, spustenia, zaškolenia a vyhotovenia príslušnej dokumentácie

 

 Niekoľko ukážok z naších dodávok a inštalácií: