Modulárny HOT-SWAP UPS s modulmi 50 kVA

Dátum: 29.05.2019

Modulárne záložné zdroje UPS zložené z modulov 50 kVA už úspešne pracujú viac ako 6 až 18 mesiacov.

 

Pred časom sme Vás oboznámili o nových modulárnych UPS zložených z modulov 50kVA.

Teraz Vás už môžeme informovať o ich úspešnom nasadení, pričom už pracuju viac ako 6 až 18 mesiacov.

V galérii si môžete pozrieť ich fotky.

 

 

Rozšírili sme ponuku modulárnych záložných zdrojov o UPS zložených z modulov 50 kVA

 

- p.f. = 0,9

- Celkový výkon stojanov: do 100kVA (2 moduly), do 200kVA (4 moduly), do 300kVA (6 modulov) a do 500kVA (10 modulov)

- Moduly sú samozrejme vymeniteľné za chodu - on-line (HOT-SWAP)

- Možnosť postaviť modulárny paralelný systém do výkonu 1500kVA 

- Štandardom je plnofarebný grafický 10" dotykový displej s možnosťou prezerania údajov o systéme UPS, parametrov vstupnej a výstupnej siete s grafickým zobrazením priebehuv veličín, informáciami o každom výkonovom module zvlášť, vrátane monitorovania teplôt krirických komponentov