UPS Powerwat+ Správna voľba pre Vás

Dátum: 11.02.2019

Predstavujeme Vám udomácnený rad modulárnych HOT-SWAP UPS Powerwat+ pre napájanie dátového centra alebo výrobnej linky:

  • Za chodu vymeniteľné moduly umožňujú už v  projekte naprojektovať redundantný systém n+1 alebo n+2 do výkonu až 1500 kVA
  • Redundantný UPS systém kladie minimálne požiadavky na operatívnu servisnú pohotovosť. Pri jednej poruche systému, systém pracuje ďalej. Modul sa na mieste neopravuje, ale za niekoľko minút vymení za chodu, bez nutnosti vypínať záťaž a tým obmedziť napájané systémy zákazníka
  • Prostredníctvom displeja  na systémovej skrini je možné zistiť všetky parametre vstupného a výstupného napätia, prúdov a výkonov vrátane ich priebehov. Okrem celkových parametrov je možné skontrolovať ktorýkoľvek modul a zobraziť jeho vlastnosti vrátane niekoľkých vnútorných meracích bodov
  • Výkonové moduly pracujú nezávislé na centrálnom displeji pričom každý modul má ešte svoj displej/panel pre jeho prípadnú kontrolu
  • Redundantné systémy Powerwat+ sú overené nielen pri napájaná dátových centier, ale aj napájaní motorových pohonov a výrobných liniek v ťažkom priemyselnom prostredí

Všetky tieto vlastnosti UPS Powerwat+ umožňujú neprerušené napájanie technológii zákazníkov a zároveň znižujú náklady na operatívny servis.

 

 

Technické špecifikácie UPS Powerwat+ a niekoľko ukážok z naších dodávok: